picture1591.png

Проф. д-р Ветон Латифи во Варшава предаваше за трансатлантскиот пристап, проспектите на албанската политика и неодамнешните политички случувања во Европа

Проф. д-р. Ветон Љатифи учествуваше во научниот форум на Центарот за Источни Студии (Centre …