Univerzitetot-na-Jugoistochna-Evropa-i-SHkolata-Neting-dobotnici-na-grant-za-profesionalna-obuka-na-delovnite-subjekti-i-megjunarodnite-institucii.png

Универзитетот на Југоисточна Европа и Школата „Нетинг“ – доботници на грант за професионална обука на деловните субјекти и меѓународните институции

Школата „Нетинг“ во партнерство со Универзитетот на Југоисточна Европа е добитник на …