УКЛО учесник во големата научна Конференција Заштитата на неборците од Македонскиот фронт во Првата светска војна до денес

Во рамки на Комеморацијата на стогодишнината од Македонскиот фронт во Првата светска …

21_12_Still004.png

ПРОМОЦИЈА НА УКЛО „Патеките на транзицијата –емпириска анализа на македонската и бугарската економија, растот, инвестициите и економската соработка“

На 21 декември 2017 година во Ректоратот на УКЛО одржана е промоција на книгата „Патеките …

21_12_Still004.jpg

ПРОМОЦИЈА НА УКЛО „Патеките на транзицијата –емпириска анализа на македонската и бугарската економија, растот, инвестициите и економската соработка“

На 21 декември 2017 година во Ректоратот на УКЛО одржана е промоција на книгата „Патеките …