1.png

„Национален консултативен состанок за врсничко насилство помеѓу младите во основните и средните училишта во Скопје“ организиран од страна на Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС) во соработка со УНИЦЕФ во Република Северна Македонија (РСМ).

На 25 јуни 2020  година, од 11:00 до 13:00 часот, на вебех платформата се одржа  „Националниот …