NA-UTMS-SE-ODRZA-7-OT-MEGJUNARODEN-KONGRES-ICON-BEST-2020-NA-TEMA-ALTERNATIVNI-PATISHTA-ZA-RAZVOJ-NA-EMERGINI-EKONOMII-VO-GLOBALNOTO-BIZNIS-OPKRUZUVANJE.jpg

НА УТМС СЕ ОДРЖА 7-ОТ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС „ICON BEST 2020” НА ТЕМА: „АЛТЕРНАТИВНИ ПАТИШТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕМЕРГИНИ ЕКОНОМИИ ВО ГЛОБАЛНОТО БИЗНИС ОПКРУЖУВАЊЕ”

Во организација на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје се одржа 7-от …