Javen-povik-za-prijavuvanje-za-patuvanje-za-najdobrite-studenti-od-prvite-tri-najdobro-rangirani-visokoobrazovni-ustanovi-vo-Republika-Makedonija-rangirani-soglasno-so-Zakonot-za-visokoto-obrazovanie.jpg

Јавен повик за пријавување за патување за најдобрите студенти од првите три најдобро рангирани високообразовни установи во Република Македонија, рангирани согласно со Законот за високото образование

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за студентскиот стандард(„Службен весник на …

Konkurs-za-dodeluvanje-stipendii-na-redovni-studenti-Romi-zapishani-na-dodiplomski-studii-od-prv-ciklus-na-javnite-i-privatnite-univerziteti-i-visokoobrazovni-ustanovi-vo-Republika-Makedonija.jpg

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државнaта …