HELP-Conference-2017.jpg

Вон. проф. д-р Марко Андонов учествуваше на годишна конференција на мрежата на Советот на Европа за едукација за човекови права за професионалци во областа на правото за 2017 година

Деканот на Факултетот за правни науки при УАКС, вон. проф. д-р Марко Андонов, …