Вакцинацијата против грип е најефективниот начин за спречување на болеста и нејзините тешки форми кои можат да доведат до хоспитализација и смрт

x4.jpg

Четиривалентните вакцини против грип обезбедуваат најширока можна заштита од грип

Вчера, во Француската Амбасада во Република Македонија, во присуство на медицинската јавност се одржа медицинска конференција за важноста на имунизацијата и улогата на вакцините.На неaбеше презентирана платформата за едукација на населението под име „Заштита од грип, важноста на имунизацијата и улогата на вакцините”.

Пред истакнатите имиња од здравството, лекари, имунолози и медицински професионалци, се обрати францускиот амбасадор Кристијан Тимоние’, како и министерот за здравство Венко Филипче кој ја презентираше стратегијата за имунизација на населението и новите, високоефективни четиривалентни вакцини со кои отсега ќе можат да бидат опфатени и социјално загрозените категории но и ранливите категории како деца и трудници.

Амбасадоротпотсетинатрадиционалнодобритебилатералниодносивообластаназдравството, особенонаизборотнапрофесоротЗоранГучев, познатендокринолог и педијатар, како и намногубројнитеврскиштовотекотнастудирањетогисоздаваатмакедонскилекаривоФранција. ТојнајавидекаФранцускатаАгенцијазаразвој, воиднинаќеможедадејствувавоМакедонија, особеновообластаназдравството, штоќеотвориновиперспективизакоиштоамбасадоротразговарашесоминистеротзаЗдравство, г. ВенкоФилипче. Тојистотакагипоздравинеодамнешнитеодлукизаснабдувањесоинсулинсоконстантен и проверенквалитетштозборувазасериозниотпристапнановитевласти и нивнатаволјадасеприклучатконевропскитездравственистандарди. Соработкатасо „СанофиПастер”, францускатафирмасомеѓународнарепутација, е важенелементодбезбедноставообластаназдравството, конкојаштосакамедададемецелосенпридонес.

За првпат во Македонија, успеавме да набавиме четиривалентнавакцинакоја е најнова и висококвалитетна и заштитуваодчетиривидовинаинфлуенца. Годинава, вакцинитепротивсезонскигрипсебесплатнизалицатанад 65 годинисопросечна и потпросечнапензија, како и заониебезпензија.Четиривалентнатавакцина е производствонаФранцускатафармацевтскакомпанија „СанофиПастер“ и се надевам дека оваа вакцина ќе биде одлична превентивназаштитнамеркапротивгрипоособено залицатапостариод 65 години, хроничноболните, здравствениработници, лицасокардиоваскуларни и респираторнизаболувања, како и воопштозалицасонамаленимунитет, изјавиДоц. д-р Филипче, Министер за здравство.

На настанот бeа презентирани податоците од Европскиот центар за превенција и контрола на болести и Европската комисија кои покажуваат дека грипот може да убие повеќе луѓе отколку сообраќајни незгоди. Тој е одговорен за 70.000 смртни случаи годишно во Европската унија, од кои 90% се на возраст над 65 години, луѓе главно со придружни хронични болести.

 

Министерството за здравство за прв пат набавува 28.000 дози на висококвалитетни вакцини против грип од реномирани производители со кои бесплатно ќе се вакцинираат лицата постари од 65 години со просечна или потпросечна пензија и останатите социјално загрозени лица.

На настанот беа претставени и новите четиривалентни вакцини од реномираната француска компанија „Санофи Пастер”кои се одликуваат со врвен квалитет, кои се сигурни, проверени и одобрени од највисоките светски медицински институции, а за нашето население се од посебна важност бидејќи со нив за прв пат безбедно можат да се вакцинираат деца од 6-месечна возраст и трудници.

Какосветскилидерво производството на вакцини, наша должност во текот на стогодишната историја на Санофи Пастер е да развиеме ефикасни вакцини кои спасуваат човечки животи. Ние годишно произведуваме преку 1 милијарда вакцини, овозможувајќи им на над 500 милиони луѓе ширум светот да бидат вакцинирани против разни болести. Самово 2017 годинанизсветотобезбедивменад 200 милионидозиодвакцинатапротивгрип,”изјави Ивана Стакиќ, Медицински менаџер на Sanofi Pasteur одговорна за централна и југоисточна Европа.

Санофи Пастер сака да ја поддржи иницијативата за подигнувањето на свеста за имунизацијата, додека истовремено се труди да развие нови и подобрени вакцини за подобрување на здравјето и благосостојбата на населението. Драго ми е што ние сме првата компанија што ги направи достапни четиривалентните вакцини против грип на македонскиот пазар,”изјави Дороти Лазаревска, Директор за Санофи во Македонија.

Вакцинацијата против грип е најефективниот начин за спречување на болеста и нејзините тешки форми, а кои можат да доведат и до хоспитализација и смрт. Покрај тоа, грипот, има сериозни социо-економски последици и предизвикува трошоци и за здравствениот систем и за секој граѓанин поединечно. Четиривалентните вакцини против грип обезбедуваат најдобра можна заштита од грип, бидејќи обезбедувајќи заштита од 4 типа на грип. До сега, вакцините против грип беа тривалентни, што значи дека заштитувале од 3 вида на грипа: два од типот А и еден од тип Б. Последниве години, дватавида грип од типот Б,биле присутни со различен интензитет во различни периоди од годината и во различни земји.Варијабилноста и непредвидливоста на двата вида грип од типот Б, предизвикаа да биде исклучително тешко за Светската здравствена организација да одлучи за кој грип од типотБ ќе се препорачува тривалентната вакцина.Затоа оваа година СЗО препорачува употреба на четиривалентни вакцини против грип, а секако притоатреба да се пофали и македонската влада за почитување и усогласување со препораките на СЗО, истакнаа експертите на конференцијата. Вакцинацијата е препорачлива посебно за ризичните групи во кои влегуваат: возрасни над 65 години, деца над 6 месеци, бремени жени, медицински професионалци и оние кои страдаат од хронични заболувања на респираторните и кардиоваскуларните системи, дијабетес и други метаболитички болести.Во некои земји од ЕУ, како Холандија и Велика Британија, покриеноста со вакцинацијата против грип кај ризичните групи достигнува до 75%. Заразните болести се главната причина за смрт, дури и во најразвиените земји. Според светската здравствена организација (СЗО) со вакцинацијата се зголемува имунитетот  и се заштитуваат над 3 милиони луѓе годишно низ целиот свет.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail