Водостопанство на Македонија вработува 123 сезонци, плати од 10.800 до 14.000 денари

vodostopanstvo.gif

Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје  преку оглас бара да вработи 123 лица за сезонска работа.

Се работи за следните работни места:

Подружница Битолско Поле – Битола

1. Четири (4) лица на работно место Оператор за хидромеханичка опрема

(за периодот од 01. 05. 201730. 10. 2017 година)

Со завршена НКВ, КВ, ВКВ, ССС, со или без работно искуство

Основната плата за работното место е 11.900 денари.
Подружница Црн Дрим – Охрид

1. Две (2) лица на работно место Работник за чистење и одржување ХМС (за подрачјето на Слатино и Велмеј)

(за периодот од 01. 05. 201731. 07. 2017 година)

Со завршено основно образование, без работно искуство

Основна плата за работното место е 10.800 денари.

2. Едно (1) лице на работно место Работник за чистење и одржување ХМС

(за подрачјето на Мешеишта и Волино)

(за периодот од 01. 05. 201731. 07. 2017 година)

Со завршено основно образование, без работно искуство

Основна плата за работното место е 10.800 денари.

3. Едно (1) лице на работно место Работник за чистење и одржување ХМС

(за подрачјето на Косел и Лакочереј)

(за периодот од 01. 05. 201731. 07. 2017 година)

Со завршено основно образование, без работно искуство

Основна плата за работното место е 10.800 денари.

4. Две (2) лица на работно место Работник за чистење и одржување ХМС

(за подрачјето на општина Кичево)
(за периодот од 01. 05. 201730. 09. 2017 година)

Со завршено основно образование, без работно искуство

Основна плата за работното место е 10.800 денари.

Подружница КумановскоЛипковско Поле Куманово

1. Три (3) лица на работно место Административен работник

(за периодот од 01. 04. 201731. 12. 2017 година)

Со завршено средно образование, без работно искуство

Основна плата за работното место е 11.300;денари.

2. Три (3) лица на работно место Теренски работник

(за периодот од 01. 04. 201731. 12. 2017 година)

Со завршено средно образование, без работно искуство

Основна плата за работното место е 11.300 денари.

Подружница Јужен Вардар – Гевгелија

Две (2) лица на работно место Оператор на главен испуст

(за периодот од 01. 05. 201731. 10. 2017 година)

Со завршено основно образование, 1 година работно искуство

Основна плата за работното место е 11.900 денари

Подружница Скопско Поле – Скопје

1. Осумнаесет (18) лица на работно место Општи работници

(за периодот од 01. 04. 201731. 12. 2017 година)

Со завршено НКВ, КВ, ВКВ, ССС, со или без работно искуство

Основна плата за работното место од 12, 000. 00 до 14.000;денари

Подружница Полог – Гостивар

1. Десет (10) лица работно место Општи работници

(за периодот од 01. 05. 201730. 06. 2017 година)

Со завршена ССС или НКВ, без работно искуство

Основна плата за работното место е 10.800;денари.

Подружница Тиквеш – Кавадарци

1. Шеесет (60) лица на работно место Редоводари

(за периодот од 15. 04. 201715. 10. 2017 година)

Со завршена ССС или НКВ, без работно искуство

Основна плата за работното место е 10.800 денари.

Подружница Прилепско Поле Прилеп

1. Осум (8) лица на работно место Помошник оператор на хидромеханичка опрема

(за периодот од 01. 05. 201731. 10. 2017 година)

Со завршена ССС, без работно искуство

Основна плата за работното место е 10.800;денари.

2. Десет (10) лица на работно место Оператори на главни испусти

(за периодот од 01. 05. 201731. 10. 2017 година)

Со завршена ССС, без работно искуство

Основна плата за работното место е 10.800 денари.

3. Осум (8) лица на работно место – Теренски контролори

(за периодот од 01. 05. 201731. 10. 2017 година)

Со завршена ССС, без работно искуство

Основна плата за работното место е 11.800 денари.

Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно работно време од 40 часа.

Со пријавата кандидатите треба да достават:

Пријава;

Копија од лична карта;

Доказ за завршено образование (оригинали или копија заверена на нотар);

Доказ за работно искуство за работно место за кое се бара работно искуство;

Уверение за државјанство (копија);

Лекарско уверение за општа здравствена способност и – Контакт телефон.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail